Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük Nyirád község honlapján. Az oldal, melyet Ön most felkeresett, folyamatos fejlesztés, bővítés alatt áll, melyhez szívesen veszünk minden javaslatot és kritikát. Célunk, hogy az érdeklődők minél több témában megtalálják a számukra szükséges információkat.

Nyirád község a Dunántúl középső részén, a Bakony hegység délnyugati lábánál, Veszprém megye déli részén található. Ajka – Tapolca – Devecser – Sümeg városok által határolt terület középpontjában fekszik, mind a négy várostól kb. 15 km-nyi távolságra.

A település önálló önkormányzattal rendelkezik, és közösen tartja fenn Szőc Község Önkormányzatával a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalt. A hivatal készíti elő az önkormányzatok döntéseihez szükséges dokumentumokat, és hajtja végre a megszületett döntéseket a hatósági feladatai mellett. A hivatal látja el a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, szociális, gyámügyi, egészségügyi és igazgatási feladatokat. Elősegíti a képviselő-testületek, azok bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat munkáját. A hivatal részt vesz az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában.

Közigazgatásilag a községhez tartozik a tőlünk nyugatra, 7 km távolságra fekvő Deákipuszta is, melynek 16 lakója van.

A település közvetlen környezetében a bauxitbányászat a 90-es évek közepén teljes egészében befejeződött, s e tény fokozottan sújtotta a lakosságot.  Szinte nincs olyan család, aki ne lett volna kapcsolatban a bányavállalattal. Mindezek ellenére a munkanélküliség alacsony, jelenleg az aktív korú lakosság mintegy 6,8 %-át érinti. A nyirádiak jelentős része a környező városokban – főleg Ajkán és Tapolcán – dolgozik, bár a községben számottevő munkáltatónak tekinthető az önkormányzat – polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, szociális ellátás, étkeztetés, közművelődés területén -, valamint egy helyi varroda, a BEO Kft.

A községben a lélekszámból adódóan több helyi szolgáltatásnak kellene lennie. Jelenleg működik megfelelő számú élelmiszer- és vegyesbolt, fodrász és festő, de hiányzik a klasszikus szolgáltatások közül pl. az autószerelő, a szabó, az üveges.

Településünk lakóinak száma 2013. január 1-jén 1984 fő. Nagy örömünkre szolgál, hogy az utóbbi évtizedben évről-évre nőtt a születések száma, és ezáltal az óvodánk és iskolánk kihasználtsága is megnyugtató. Nyirádon 3 korcsoportos óvoda, 8 osztályos általános iskola, háziorvosi és védőnői szolgálat, fogászati ellátás, művelődési ház és könyvtár, eMagyarország pont (internetes) hozzáférés, valamint szociális segítő központ működik.

Miért érdemes Nyirádra látogatni? Az itt élő emberek nyitottak és barátságosak, vendégszeretők. Bár kimondottan turisztikai látványossággal nem szolgálhatunk, de itt található

–     Erzsébet királyné ércből készült szobra, melyet Magyarországon elsőként Nyirádon állítottak fel a királyné emlékére, a halálát követő évben, 1899 Pünkösdjén;
–     a szobor szomszédságában fakad egy soha ki nem apadó tisztavizű forrás;
–     a települést körülvevő vadban gazdag Bakony-hegység délnyugati nyúlványa;
–     közigazgatási területünkön fekszik az országos versenyek lebonyolítására alkalmas krosszpálya, a Nyirádi Rallycross.

A települést szinte teljes egészében római katolikus vallású emberek lakják, akiknek nagy többsége a vallását rendszeresen gyakorolja.

A falunak évente saját napja, Falunapja van, melyet minden év júliusának 1. szombatján rendez meg az önkormányzat.

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001 októberében döntött arról, hogy a fiatalok letelepedési esélyeinek javítása, valamint a népességszám csökkenésének megakadályozása érdekében, meghatározott feltételekkel, térítésmentesen adott tulajdonba közművesített építési telkeket. Ezen program eredményeként 7 év alatt közel 80 építési telek talált gazdára, melyek döntő többségén már fel is épültek a családi házak.

Községünk műszaki infrastrukturális szempontból összkomfortosnak tekinthető. Villamos áram, ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna rendszer, földgáz hálózat, telefon, kábeltelevíziós szolgáltatás mind rendelkezésre áll, 29 utcánkból 22 portalanított. Rövid távú terveink között szerepel a poros utak aszfaltozása, mely célunk megvalósításának jelenleg anyagi akadálya van.

Nyirád egyik erőssége az aktív civil szervezetek, egyesületek és alapítványok szép száma, akikre mindig számíthatunk, és akiknél mindig történik valami. Mind a helyi lakosság, mind az idelátogató horgászni szerető vendégek örömére található községünkben egy horgásztó is, melyet szintén civil szervezet működtet.

Szeretettel fogadunk minden idelátogatót. Ha még nem járt Nyirádon, jöjjön el, Ön és családja ismerje meg településünket személyesen is!

Üdvözlettel:
Sarkadi-Nagy András polgármester