Képviselő-testületi ülések

 

2015.

február 19.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Mozgássérültek működéséről tájékoztató
2. Nyirád Községi Sportegyesület működéséről szóló beszámoló
3. 2015. évi munka- és ülésterv
4. A költségvetés módosítása
5. Szociális rendelet-tervezet
6. A polgármester szabadságának ütemezése
7. Belső ellenőrzés
7. Belső ellenőrzési jelentés

 

2015.

február 19.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
A költségvetés táblázatai

 

2015.

március 23.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
1. napirendi ponthoz indokolás
Indokolás táblázatai
2. Óvodabővítési pályázat benyújtásának megtárgyalása
Műszaki leírás
Óvodabővítés földszinti alaprajz
Az óvoda felszerelési tárgyai

 

2015.április 9. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztató a község közbiztonságáról
2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
3. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
4. Tájékoztató a Nyirád, Dózsa György utca 2. szám alatti önkormányzati lakás jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban tett intézkedésekről
5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
4/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet melléklete
1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet melléklete
6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletek felülvizsgálata
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye
Megyei Önkormányzat állásfoglalása
5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról
7. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása
6/2015. (IV.14.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról
9/2014. (XI.21.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
8. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
19/2015. (IV.9.) határozata az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
9. A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása
10. A 2014-2019. éves időszakra szóló gazdasági program megtárgyalása
2014-2019 éves időszakra szóló gazdasági programja
11. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
2014. évi költségvetés módosításának mellékletei
Költségvetési beszámoló mellékletei
Költségvetési beszámoló módosító mellékletei
12. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
2014. évi zárszámadás beszámoló mellékletei
13. Az önkormányzati tulajdonú gépkocsi bérbeadási feltételeinek megtárgyalása

 

2015.április 29. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
Költségvetés módosítása
7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet melléklete
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása
8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
3. Építési telek iránti kérelem megtárgyalása
Ingatlanvagyon-értékelés a Nyirád, belterület 911/56 hrsz.-ú ingatlanról
Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kérelme

 

2015. április 29.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
 A költségvetés módosítása
 2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
A zárszámadás

 

2015.május 28. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Településfejlesztési Bizottság létrehozása és az SZMSZ módosításának megtárgyalása
2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása
5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
6. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának megtárgyalása
 A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének egységes szerkezete
Szociális Segítő Központ éves költségvetést érintő kérdések

 

2015. június 8. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

 

 2015. június 18. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlása

 

 2015. június 30. Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Szociális Segítő Központ által biztosított házi segítségnyújtás ellátási módjának megtárgyalása
2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
3. Építési telek iránti igény megtárgyalása
4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 (hatályos)
5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
Pályázati Felhívás
6. Támogatás kérés

 

2015.

augusztus 18.

Jegyzőkönyv
Meghívó
Telekigénylés
Alkotmány utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat
Hivatali tető felújítására árajánlat
Szeptember 4. utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat

 

2015.

szeptember 1.

Jegyzőkönyv
Meghívó

 

2015.

szeptember 24.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet melléklete
1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
5. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
10/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályairól
 6. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
 7. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
 Pályázati Felhívás
8. 2016-2030. évi beruházási -felújítási és pótlási terv
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 2. rész
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 3. rész
2016-2030 ivóvíz ágazat Beruházási és Felújítási -Pótlási terv formájában 4. rész
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 5. rész
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 6. rész
Nyirád Község Képviselő testületének határozata, DRV 7. rész
Meghatalmazás, DRV 8. rész

 

2015.

szeptember 29.

 Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Helyi termelői piac üzemeltetésének megtárgyalása

 

2015.

október 29.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a Szociális Segítő Központ további működését érintő kérdések megtárgyalása
Közszolgáltatási Szerződés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

 

2015.

november 26.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. napirendi ponthoz: A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
Feladatellátási szerződéstervezet Szőc Község Önkormányzatával
A Szociális Segítő Központ 2016. január 1-jétől hatályos alapító okirata
Feladatellátási szerződés a házi segítségnyújtásról Szőc Község Önkormányzatával
2. napirendi ponthoz: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
3. napirendi ponthoz: Szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
4. napirendi ponthoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Környezetvédelmi tárgyú rendelettervezet véleményezése
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
5. napirendi ponthoz: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása

 

2015.

december 17.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításának megtárgyalása
MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Hatályos: 2016.01.01.)

 

2015.

december 17.

Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és az intézmények működéséről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról

 

 2015.

december 17.

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 14/2015. (XII.18.) önkorm.rend. mellékletei
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2015. december 19.
Az 1/2015. (II.23.) önkorm.rend. 2015. december 19-étől hatályos mellékletei
2. Az SZMSZ 4. függeléke módosításának megtárgyalása (az önkormányzat kormányzati funkciói)
Az SZMSZ módosított 4. függeléke
3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről – Hatályos: 2016. január 1. – 2016. december 31.
4. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

 

 2015.

december 30.

 

 

Jegyzőkönyv
2016. január 27. Meghívó
Jegyzőkönyv

 

2016. február 8.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Meghívó
Jegyzőkönyv
1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
 A közös hivatal költségvetésének mellékletei

 

 2016. február 8. Meghívó
Jegyzőkönyv

 

 2016. február 11. Meghívó
Jegyzőkönyv
1. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
Elfogadott munka- és ülésterv 2016
2. Tájékoztató a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 2015. évi működéséről
3. Nyirád KSE támogatás iránti kérelme
3. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület 2015. évi működéséről
4. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
5. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – Hatályos: 2016. február 16.
1/2016. (II.15.) önkorm.rendelet mellékletei
7. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás térítési díjak változtatására vonatkozó előterjesztésének megtárgyalása
8. Térítésmentes átvételre felajánlott, nyirádi beépítetlen területek elfogadásának megtárgyalása
8. Az ajándékba felajánlott ingatlanok elhelyezkedése Nyirád térképén
9. Letelepedési támogatás feltételeinek megtárgyalása
10. Erdei Eszter építési telek ügyének megtárgyalása
11. Kiss Tamás és Szabó Zsanett építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
12. Kovács Ferenc és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
14. Az SZMSZ függelékének módosítása
SZMSZ-4-függelék-16-01-01
14. A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, hatályos: 2016.01.01.)
Önkormányzati dolgozók cafeteria szabályzata
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda dolgozóinak cafeteria szabályzata
A Nyirádi Szociális Segítő Központ dolgozóinak cafeteria szabályzata
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak cafeteria szabályzata

 

 2016. március 3. Meghívó
Jegyzőkönyv
1. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
3. Az önkormányzatnak ajándékba felajánlott ingatlan elfogadásának megtárgyalása
4. A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása

 

 2016.

március 22.

 Meghívó
Jegyzőkönyv

 

2016. április 7. Meghívó
Jegyzőkönyv
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről
2. A polgármester eskütétele
3. Az új önkormányzati képviselő eskütétele
4. Alpolgármester eskütétele
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
8. A Búzavirág Nyugdíjas Klub működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
9. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
10. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Módosító rendelet

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet

11. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása
12. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja jóváhagyásának megtárgyalása
13. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje jóváhagyásának megtárgyalása
14. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendje jóváhagyásának megtárgyalása
15. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása

SZMSZ 1. melléklete

16. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
17. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Tételes közbeszerzési terv

Az önkormányzat 2016. évi elfogadott közbeszerzési terve

19. Építési telek megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása

Ingatlan értékbecslés

Előterjesztés Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. április 8. napjától hatályos – alapít okirata

Előterjesztés – a polgármester 2016. évi szabadságolásának ütemezése

 

2016. április 26. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés 1. – Együttműködési megállapodás tervezet
Előterjesztés 2. – Fogorvosi feladatellátás
Határozati javaslat az óvoda alapító okiratának módosítására

 

2016. május 19. Meghívó
Jegyzőkönyv
1. Rendőrségi beszámoló a közbiztonságról
 2. Önkormányzati bérlakás felújítása
 3. A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések
 4. A 2015. évi költségvetés módosítása
 4. 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
4. 4/2016. (V.23.) rend. mellékletei
5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója
5. 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
 5. 5/2016. (V.25.) önkorm.rend. mellékletei (zárszámadás)
6. Környezetvédelmi rendelet módosítása
6. 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkorm.rend. módosításáról
6. 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
7. A gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
8. Az óvoda alapító okiratának módosítása
9. Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás
9. Határozati javaslatok
9. Pályázati kiírás az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására
10. Térségi együttműködés – megújuló energia
11. Nyirádi testépítők támogatása
12. A Kék Cinke Alapítvány támogatása
13. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
14. A központi orvosi ügyelet támogatása
14. A háziorvosi ügyelethez kapcsolódó hozzájárulás iránti kérelem
15. Kérelem ingatlan értékesítésével kapcsolatban