Fókuszban a népszavazás a napelemparkról

Az elmúlt hónapokban megtartott Közmeghallgatáson és Lakossági fórumon felmerült kérdések és aggályok miatt Képviselő-testületünk tagjai népszavazás kiírását kezdeményezték a községünk közigazgatási területén (külterületein) tervezett napelemparkok létesítésével kapcsolatban. Természetesnek tartom, hogy a községünk jövőjét, az itt lakók életét évtizedekre meghatározó döntéssel kapcsolatban kikérjük a választók véleményét. Ugyanakkor felmerült bennem és a képviselő társaimban is a kérdés: elvtelen megfutamodás-e részünkről, hogy a lakosság által 5 évre teljes jogkörrel felruházott vezetőkként nem magunk kívánunk döntést hozni a napelempark ügyében, hanem azt áthárítjuk a velünk együtt élőkre? Úgy gondolom, az önkormányzatiság rendszerében a mi mandátumunk alapvetően a hétköznapokon előforduló feladatok ellátásához, a problémák megoldásához szükséges döntésekről szól, szolgálva ezzel településünk közösségét. A napelempark kérdése azonban hosszú időre meghatározza Nyirád jólétét, jövőjét. Ezért meggyőződésem, hogy nem a felelősség áthárításáról van szó a Képviselő-testület és jómagam részéről, sokkal inkább: a népszavazás kiírása a felelős együtt gondolkodásnak az eszköze. Remélem, egyetértenek velem ebben!

Fontosnak tartok néhány információval szolgálni az előreláthatólag áprilisban sorra kerülő népszavazással kapcsolatban.  Két kérdés szerepel majd az íveken. Az első így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nyirád természeti környezetének védelme érdekében rendeletben korlátozva legyen az, hogy Nyirád község közigazgatási területén a 300 hektárt ne haladhassa meg a napelemparkok összmérete?”

Azért szükséges maximalizálni a terület nagyságát, mert Nyirádon 600 hektárnyi terület jöhet szóba hasonló ipari/építési beruházásokhoz. Úgy gondolom, nem lehet megengedni egyetlen beruházás számára sem azt, hogy teljes mértékben kisajátíthassa a fejlesztésekre rendelkezésre álló területeinket. Fontos szempont továbbá az is, hogy természeti környezetünk védelme érdekébenben korlátozzuk a tájképet befolyásoló ipari beruházásokat. Ha engednénk az egész területen a napelempark megvalósítását, akkor korlátoznánk az egyéb lehetőségeinket. Szükséges, hogy maradjon legalább 300 hektárnyi területünk, amely alkalmas arra, hogy a községünk fejlődhessen például új építési telkek és utcák kialakításával, illetve további vállalkozói tevékenységeknek, telephelyeknek adhassunk helyet. Tehát ez a kérdés Nyirád természeti képének megóvása mellett, a jövőbeni más beruházásaink védelmében került megfogalmazásra. Egyébként a jelenlegi tervek szerint 280 hektárra vonatkoznak a napelempark beruházóinak tervei.

A népszavazás második kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nyirád község közigazgatási területén napelemparkok létesülhessenek?”

Ezzel kapcsolatban arra teszek ígéretet, hogy hamarosan részletesen tájékoztatom Önöket a napelempark létesítésének előnyeiről és hátrányairól. Szeretném, ha mindannyian felkészülten, legjobb tudásunk szerint döntenénk erről a fontos kérdésről!

Nagy Gábor polgármester