Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (I.25.) képviselő-testületi határozata a helyi népszavazás elrendeléséről 

 

Helyi Választási Bizottság döntése a helyi népszavazásra javasolt kérdés hitelesítéséről


 


MFP


Közlemény

a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről és a bölcsödei felvételről

Tájékoztató letöltése


 

Hirdetmény


 


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Nyirád község Önkormányzata a 2005-ben jóváhagyott Településrendezési eszközeit módosítani kívánja a 39/2022. (IV.21.) Kt határozat  alapján. 

A módosítások több területet érintenek, melyek indokai, céljai és hatásai az Előzetes tájékoztatás c. dokumentumban kerülnek részletezésre.

A véleményezési dokumentáció Nyirád község honlapján a Hírek főmenüben tekinthető meg.

A partnerségi egyeztetés Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint zajlik.

Lakossági fórum megtartására a „veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény 156. és 157.§ értelmében nem kerül sor, az észrevételezési, javaslattételi lehetőséget a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b), c) pontjai alapján elektronikus úton biztosítjuk.

Ennek alapján a „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket e-mailen a hivatal@nyirad.hu címre kérjük megküldeni.

Az észrevételek, javaslatok beérkezésének határideje: 2022. július 04.

 

Nyirád, 2022. június  23.

                                                                                                                                         Nagy Gábor
                                                                                                                                        Polgármester
Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez


Felhívás a Nyirád, 121. hrsz. és Nyirád 122/2. hrsz. alatti ingatlanok adásvétel útján történő értékesítésére

Felhívás letöltése


 


 


H I R D E T M É N Y
az Ajkai Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott, vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Hirdetmény letöltése


Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat
költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

Pályázati kiírás letöltés
Pályázati adatlap letöltése


Kedvezményezett neve: Ajka Város Önkormányzata
A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése  Ajka térségében
A szerződött támogatás összege: 492.397.893,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-.16.-2017-00007

Sajtóközlemény letöltése


Nyirád Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
Nyirádi Szociális Segítő Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. november 1-től – 2023. október 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8454 Nyirád, Park utca 1/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői irányítása, gyermekjóléti feladatok ellátása.

Pályázati kiírás letöltése


MLSZ Sportfejlesztési dokumentumok

2019/2020 Határozat, Sportfejlesztési program

2018/2019 Határozat, Sportfejlesztési program


Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Pályázati kiírás letöltése

Pályázati adatlap letöltéseHirdetmény letöltése


 

Nyirád község településrendezési eszközeinek módosítása Önkormányzati hírlevél 2016. június 16.  


Alakformálás plakát

A csütörtöki aerobik óra is 18:00-kor kezdődik!


Jóga plakát 2.

A jóga helyszíne megváltozott! Új helyszín: Nyitnikék Óvoda


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017 januári ügyfélfogadási helyei, ideje


Pályázati kiírás civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásra

Pályázati adatlap

Az oldal látogatói 2016.08.24. óta: