Információk első kézből

Hosszú idő után az első olyan évünk volt, amikor külső pályázatok nem segítették a munkánkat. A korábbi években különösen a Magyar Falu program keretében tudtunk fejlesztést elérni, illetve az útfelújításokat, aszfaltozásokat a Belügyminisztérium pályázataival tudtuk megvalósítani. Idén elkülönítettünk a költségvetésünkben 20 millió Ft-ot, tehát a saját forrásunk adott lehetőséget arra, hogy fejlesszük községünket. Két látványos és sikeres fejlesztésről tudok beszámolni: elsőként a temetői utak felújítását és dolomitozását említeném, továbbá az elszáradt fenyők kivágását. Ugyancsak a temetőhöz kapcsolódik saját beruházásunk, a 20 férőhelyes gránit urnafal megépítése. Ez még nem készült el egészen, az idei év elején tervezzük – a Magyar Falu program támogatásával – további 20 urnaférőhellyel bővíteni. Ha ez megvalósul, kialakítjuk körülötte a teret és térköves burkolattal látjuk el. Már egy márciusi Képviselő-testületi döntés alapján kezdődtek meg ezek a munkák, azonban a megvalósítás novemberben, decemberben történhetett meg. Ennek az az oka, hogy helyi vállalkozóval kívántuk a munkát elvégeztetni, ő pedig így, ezzel a határidővel tudta elvállalni. Az új buszmegállókat is csak októberre tudta az ajkai BiBa Kft. leszállítani. Mostanra azonban már használatba vehettük valamennyit, és azoknak, akik rendszeresen utaznak autóbusszal, mindez sokat jelent, komfortosabb a várakozás. Több apróbb tételt is sikerült megvalósítanunk. A teljesség igénye nélkül sorolom: vásároltunk egy utánfutót, tűzhelyet a művelődési házba, valamint a művelődési ház udvarára új kosárlabda palánkot, sátrat a rendezvényeinkhez, új fűnyírót az iskolának, tűzoltóinknak bevetési kabátokat. Ugyancsak ebből a keretből fizettük ki az Erzsébet-tér fejlesztéséhez kapcsolódó, még elbírálás alatt lévő pályázatunkhoz a tervezési munkák költségét, ez is milliós tétel volt.

A civil szervezetek támogatására szánt keretet 2023-ban is kiemelkedően kezeltük a költségvetésben. Szervezeteink 6,1 millió Ft pályázati támogatásban részesültek, továbbá legalább 3 millió Ft-nyi támogatást nyújtottunk két civil szervezet helyiségeinek felújításához. E pénzügyi segítség teszi lehetővé a kiscsoportos szakköreink működését is. Rendkívül nagy eredménynek tartom, hogy nyugdíjas egyesületünk önálló klubhelyiséget kapott a művelődési házunkban, amelyhez felújításához és berendezéséhez sikerült közösen pályázati támogatást is kijárnunk.

A háziorvosi szolgáltatás visszakerült az önkormányzathoz, ez a költségvetésünket jelentősen befolyásolja, mivel kb. havi másfél millió Ft-os kiadást jelent az eddigiekkel ellentétben. Ez az éves szinten bő 15 millió forintos plusz kiadás érzékenyen érinti gazdálkodásunkat. Sajnos ez annak az eredménye, hogy helyettesítés esetén nem járnak azok az állami támogatások, amelyek egy vállalkozó háziorvost megilletnek. Dr. Elek Csaba személyében kiváló háziorvost szerződtettünk, a szolgáltatás megnyugtató módon, előre láthatólag hosszabb távon megoldódott és működik.

Sikerként könyvelem el azt is, hogy a Szociális Segítő Központban sikerült egy fő státusszal bővíteni a létszámot, így már kellő számú családgondozónk van. Elmondhatom, hogy intézményeink stabilan és kiegyensúlyozottan működnek.

Két jelentős pályázati sikerünk volt az Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódóan. A helyi hagyományőrzés, ápolás céljából nyár elejétől szerveztük programjainkat a nyirádi gyerekeknek, szorosan együttműködve a Tördemic Néptáncegyüttessel, Szabó Csaba vezetésével, illetve a Nyirádi Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesülettel. Valamennyi rendezvény egy-egy helyi népszokás felelevenítéséről szólt sok-sok néptánccal és ismeretterjesztő előadással, bemutatóval. Mindezt pedig kiegészítette a témákhoz kapcsolódó ételek elkészítése a helyi nyugdíjasok által, a résztvevő gyerekekkel közösen. Ennek a rendezvénysorozatnak köszönhető az is, hogy elindulhatott az iskolai néptáncszakkör, mely népszerű a gyerekekkörében.

Különösen büszke vagyok a Veszprém Vármegyei Értékünnepre, mert Veszprém megye talán eddigi legsikeresebb rendezvényét sikerült megvalósítanunk, közös összefogással, az EKF támogatásával. Nyirádi értékeink ismerete még magasabb szintre került ezáltal, és ennek köszönhetően a jövőben, még több, a szívemnek annyira fontos népművészettel, néptánccal foglalkozó programnak adhat helyet Nyirád.

Idén, 2024-ben a nehéz gazdasági helyzetben is megpróbálunk új dolgokat elérni. Tavaszra ígérhetem, hogy a község egész területén új utcanévtáblák kerülnek kihelyezésre, amellyel az önkormányzat régi adósságát törleszti. Padokat és új hulladékgyűjtőket helyezünk ki a központi buszmegállónkhoz, valamint új kerékpártárolókat is vásárolunk. A művelődési ház udvarán lecseréljük az elkorhadt rönkasztalokat és padokat. Ezeket három új piknikasztal váltja majd fel, amelyek már készen várnak az önkormányzat udvarán. A temetőben három napelemes lámpaoszlopot teszünk a főbb utak mellé, és régi tervünk valósul meg azáltal, hogy egy új szoftver segítségével megtörténhet a temető nyilvántartásának digitalizálása. Anyagi lehetőségeink szerint hozzálátunk a felszíni csapadékvíz-elvezető árkok karbantartásához, felújításához. Ezektől azt reméljük, hogy csökken vagy megszűnik a József Attila utca páratlan oldalán található kertek belvízzel való veszélyeztetettsége, illetve csökken a Park utca és a Széchenyi utca környéken az úttesten álló víz előfordulása, valamint tovább csökkentjük a József Attila utca páros oldalán a villámárvizek okozta kockázatot. Tervezzük a köztéri kamerarendszerünk továbbfejlesztését is a lakók nyugalmának megóvása érdekében. Elsősorban a temetőben tervezzük a kamerák elhelyezését, valamint a Dózsa György és József Attila utca kereszteződésében.

Továbbra is tíz darab, részben közművesített építési telket tudunk rendkívül kedvezményesen biztosítani, hiszen az 1000 nm-es építési telkek értékének az áfa tartalmát kell csak kifizetniük az építkezni szándékozó fiatal családoknak. Ez azt jelenti, hogy a környező településekkel ellentétben, ahol 3 millió forint körüli értéken kínálják eladásra az építési telkeket az önkormányzatok, itt Nyirádon azokhoz 4-600 ezer forintért juthatnak hozzá fiataljaink. Az a törekvésünk, hogy gyermekeink maradjanak itthon, községünkben!

Nagy Gábor polgármester