Hatályos önkormányzati rendeletek

 

7/2000. (VI.30.) önkormányzati rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet a környezetvédelmről, közterületek használatáról és az állattartásról

8/2002. (IV.26.) önkormányzati rendelet Nyirád község környezetvédelmi alapjáról

9/2004. (IX.17.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

3/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendelet Nyirád község településrendezési terve, helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv

8/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról

13/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelet Nyirád község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról

5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

8/2013. (VI.3.) önkormányzati rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról

10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú használatáról

6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól 

11/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról

12/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az 1/2015. (II.23.) rendelet mellékletei

2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról

3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 

5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

10/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2016. (II. 15.) rend. mellékletei (2016. évi költségvetés)

2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

5/2016. (V.25.) rend. mellékletei (zárszámadás)

8/2016. (IX.5.) önkorm.rend. a közterületek használatáról

10/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

14/2016. (XII.22.) önkorm.rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről

1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet mellékletei (2017. évi költségvetés)

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről

6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet mellékletei (zárszámadás)

8/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a temető használatáról és üzemeltetéséről

9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet mellékletei

11/2017 (IX.15.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet a parkolásról

16/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról

17/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

19/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete  a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelte az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet mellékletei

l2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet mellékletei (zárszámadás)

6/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról

6/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelet melléklete

7/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről

8/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

5/2019. (II.28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

5/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet mellékletei

6/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról 

7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet  1. melléklet

7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet  2. melléklet 

8/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete “Nyirádon dolgozni jó!” ösztöndíjprogramról

8/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

8/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az Nyirád Község  Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet mellékletei

15/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 

16/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 

17/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről