Képviselő-testületi ülések

 

2015.

február 19.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Mozgássérültek működéséről tájékoztató
  2. Nyirád Községi Sportegyesület működéséről szóló beszámoló
  3. 2015. évi munka- és ülésterv
  4. A költségvetés módosítása
  5. Szociális rendelet-tervezet
  6. A polgármester szabadságának ütemezése
  7. Belső ellenőrzés
  7. Belső ellenőrzési jelentés

 

2015.

február 19.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
  A költségvetés táblázatai

 

2015.

március 23.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  1. napirendi ponthoz indokolás
  Indokolás táblázatai
  2. Óvodabővítési pályázat benyújtásának megtárgyalása
  Műszaki leírás
  Óvodabővítés földszinti alaprajz
  Az óvoda felszerelési tárgyai

 

2015.április 9. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  4. Tájékoztató a Nyirád, Dózsa György utca 2. szám alatti önkormányzati lakás jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban tett intézkedésekről
  5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
  4/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet melléklete
  6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletek felülvizsgálata
  Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye
  Megyei Önkormányzat állásfoglalása
  5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról
  7. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása
  6/2015. (IV.14.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról
  9/2014. (XI.21.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
  8. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
  19/2015. (IV.9.) határozata az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
  9. A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása
  10. A 2014-2019. éves időszakra szóló gazdasági program megtárgyalása
  2014-2019 éves időszakra szóló gazdasági programja
  11. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
  2014. évi költségvetés módosításának mellékletei
  Költségvetési beszámoló mellékletei
  Költségvetési beszámoló módosító mellékletei
  12. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
  2014. évi zárszámadás beszámoló mellékletei
  13. Az önkormányzati tulajdonú gépkocsi bérbeadási feltételeinek megtárgyalása

 

2015.április 29. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  Költségvetés módosítása
  7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
  7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
  1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet melléklete
  2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása
  8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
  8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
  3. Építési telek iránti kérelem megtárgyalása
  Ingatlanvagyon-értékelés a Nyirád, belterület 911/56 hrsz.-ú ingatlanról
  Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kérelme

 

2015. április 29.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
   A költségvetés módosítása
   2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
  A zárszámadás

 

2015.május 28. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Településfejlesztési Bizottság létrehozása és az SZMSZ módosításának megtárgyalása
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
  4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása
  5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  6. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának megtárgyalása
   A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének egységes szerkezete
  Szociális Segítő Központ éves költségvetést érintő kérdések

 

2015. június 8. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

 

 2015. június 18. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlása

 

 2015. június 30. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Szociális Segítő Központ által biztosított házi segítségnyújtás ellátási módjának megtárgyalása
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
  3. Építési telek iránti igény megtárgyalása
  4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása
  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 (hatályos)
  5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
  Pályázati Felhívás
  6. Támogatás kérés

 

2015.

augusztus 18.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  Telekigénylés
  Alkotmány utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat
  Hivatali tető felújítására árajánlat
  Szeptember 4. utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat

 

2015.

szeptember 1.

Jegyzőkönyv
  Meghívó

 

2015.

szeptember 24.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról
  4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  9/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  5. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
  10/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályairól
   6. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
   7. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
   Pályázati Felhívás
  8. 2016-2030. évi beruházási -felújítási és pótlási terv
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 2. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 3. rész
  2016-2030 ivóvíz ágazat Beruházási és Felújítási -Pótlási terv formájában 4. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 5. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 6. rész
  Nyirád Község Képviselő testületének határozata, DRV 7. rész
  Meghatalmazás, DRV 8. rész

 

2015.

szeptember 29.

 Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Helyi termelői piac üzemeltetésének megtárgyalása

 

2015.

október 29.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a Szociális Segítő Központ további működését érintő kérdések megtárgyalása
  Közszolgáltatási Szerződés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

 

2015.

november 26.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. napirendi ponthoz: A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
  Feladatellátási szerződéstervezet Szőc Község Önkormányzatával
  A Szociális Segítő Központ 2016. január 1-jétől hatályos alapító okirata
  Feladatellátási szerződés a házi segítségnyújtásról Szőc Község Önkormányzatával
  2. napirendi ponthoz: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
  3. napirendi ponthoz: Szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
  4. napirendi ponthoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Környezetvédelmi tárgyú rendelettervezet véleményezése
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
  5. napirendi ponthoz: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása

 

2015.

december 17.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításának megtárgyalása
  MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Hatályos: 2016.01.01.)

 

2015.

december 17.

Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és az intézmények működéséről
  2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról

 

 2015.

december 17.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
   14/2015. (XII.18.) önkorm.rend. mellékletei
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2015. december 19.
  Az 1/2015. (II.23.) önkorm.rend. 2015. december 19-étől hatályos mellékletei
  2. Az SZMSZ 4. függeléke módosításának megtárgyalása (az önkormányzat kormányzati funkciói)
  Az SZMSZ módosított 4. függeléke
  3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről – Hatályos: 2016. január 1. – 2016. december 31.
  4. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

 

 2015.

december 30.

 

 

Jegyzőkönyv
2016. január 27. Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

2016. február 8.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
   A közös hivatal költségvetésének mellékletei

 

 2016. február 8. Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

 2016. február 11. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
  Elfogadott munka- és ülésterv 2016
  2. Tájékoztató a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 2015. évi működéséről
  3. Nyirád KSE támogatás iránti kérelme
  3. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület 2015. évi működéséről
  4. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  5. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – Hatályos: 2016. február 16.
  1/2016. (II.15.) önkorm.rendelet mellékletei
  7. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás térítési díjak változtatására vonatkozó előterjesztésének megtárgyalása
  8. Térítésmentes átvételre felajánlott, nyirádi beépítetlen területek elfogadásának megtárgyalása
  8. Az ajándékba felajánlott ingatlanok elhelyezkedése Nyirád térképén
  9. Letelepedési támogatás feltételeinek megtárgyalása
  10. Erdei Eszter építési telek ügyének megtárgyalása
  11. Kiss Tamás és Szabó Zsanett építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
  12. Kovács Ferenc és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
  14. Az SZMSZ függelékének módosítása
  SZMSZ-4-függelék-16-01-01
  14. A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, hatályos: 2016.01.01.)
  Önkormányzati dolgozók cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda dolgozóinak cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ dolgozóinak cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak cafeteria szabályzata

 

 2016. március 3. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
  3. Az önkormányzatnak ajándékba felajánlott ingatlan elfogadásának megtárgyalása
  4. A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása

 

 2016.

március 22.

 Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

2016. április 7. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről
  2. A polgármester eskütétele
  3. Az új önkormányzati képviselő eskütétele
  4. Alpolgármester eskütétele
  5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
  6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
  8. A Búzavirág Nyugdíjas Klub működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
  9. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
  10. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Módosító rendelet

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet

  11. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása
  12. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja jóváhagyásának megtárgyalása
  13. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje jóváhagyásának megtárgyalása
  14. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendje jóváhagyásának megtárgyalása
  15. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása

SZMSZ 1. melléklete

  16. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
  17. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Tételes közbeszerzési terv

Az önkormányzat 2016. évi elfogadott közbeszerzési terve

  19. Építési telek megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása

Ingatlan értékbecslés

  Előterjesztés Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. április 8. napjától hatályos – alapít okirata

  Előterjesztés – a polgármester 2016. évi szabadságolásának ütemezése

 

2016. április 26. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés 1. – Együttműködési megállapodás tervezet
  Előterjesztés 2. – Fogorvosi feladatellátás
  Határozati javaslat az óvoda alapító okiratának módosítására

 

2016. május 19. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Rendőrségi beszámoló a közbiztonságról
   2. Önkormányzati bérlakás felújítása
   3. A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések
   4. A 2015. évi költségvetés módosítása
   4. 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
  4. 4/2016. (V.23.) rend. mellékletei
  5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója
  5. 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
   5. 5/2016. (V.25.) önkorm.rend. mellékletei (zárszámadás)
  6. Környezetvédelmi rendelet módosítása
  6. 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkorm.rend. módosításáról
  6. 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
  7. A gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  8. Az óvoda alapító okiratának módosítása
  9. Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás
  9. Határozati javaslatok
  9. Pályázati kiírás az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására
  10. Térségi együttműködés – megújuló energia
  11. Nyirádi testépítők támogatása
  12. A Kék Cinke Alapítvány támogatása
  13. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
  14. A központi orvosi ügyelet támogatása
  14. A háziorvosi ügyelethez kapcsolódó hozzájárulás iránti kérelem
  15. Kérelem ingatlan értékesítésével kapcsolatban
2016. július 20. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  2. A Nyirád, 104 hrsz-ú (Dózsa Gy. u. 61/A) ingatlan értékesítésének megtárgyalása
  2. Napirendi pont melléklete ingatlanvagyon-értékelés
  3. Földterület vásárlási szándék megtárgyalása
  3. Napirendi pont mellékletei
  4. Pályázati kiírás módosítása, melynek tárgya a a nyirádi civil szervezetek támogatása
  Módosított pályázati kiírás
 2016. augusztus 11. Meghívó
  Jegyzőkönyv
 2016. augusztus 30.   Meghívó
   Jegyzőkönyv
   2. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázat benyújtásának megtárgyalása
   3. Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
  7/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
   7/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelet mellékletei
   5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016. I. féléves gazdálkodásáról
  6. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
  7. A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása
  9. Rendkívüli időjárási körülmények miatti elöntéssel kapcsolatos megoldások megtervezésének megtárgyalása
  10. A konyhán feltárt felesleges árukészlet hasznosításának megtárgyalása
  11. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda csoportlétszám emelésének megtárgyalása
  12. SZMSZ 4. függeléke (kormányzati funkciók) módosításának megtárgyalása
  13. A polgármester részére jubileumi jutalom megállapítása
  14. A falunap megrendezése
  15. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
2016. október 10.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettséghez kapcsolódóan
2016. október 20.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A temető üzemeltetői feladataihoz történő hozzájárulás megtárgyalása
  2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítása
2016. november 24.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  3. A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
  4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  5. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
  6. A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
  7. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása
  8. Feckel Róbert és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
2016. november 24. 

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Nyirádi közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata
2016. december 12.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  3. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet a civil szervezetnek nyújtható önkormányzati támogatásokról 
  4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  14/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet a Nyirádi közös önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
  5. Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljainak megvalósítása
  6. A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület támogatás iránti pályázatainak megtárgyalása
  7. Nyirád község településrendezési eszközeinek módosítása
  8. Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
2016. december 12. 

Közmeghallgatás

Meghívó
  Jegyzőkönyv
2017. január 19.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
2017. február 7.

Együttes Nyirád, Szőc

Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 
  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési táblái
2017. február 23.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A képviselő-testület 2017. ülés- és munkatervének megtárgyalása
  2. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásra
  3. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
  4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
  5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása
  6. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
  A költségvetés táblázatai
  1/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
  1/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet mellékletei
  7. Településrendezési eszközök módosításáról szóló rendelet megtárgyalása
  18/2005.(XI.18.)  rendelete Nyirád Község Településrendezési Terve Helyi Építési Szabályzat valamint Szabályozási Terv hatályos: 2017.03.11-től
  8. Az egészségügyi ellátásokról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
  9. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződésének megtárgyalása
2017. március 23.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
  4. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
  5.A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása
  6. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai programja jóváhagyásának megtárgyalása
  7. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása
  8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása
  10. A 201/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása
  11. Önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének átgondolása a 2017. évi költségvetés tükrében 
  12. Bölcsődei ellátások megoldási lehetőségeinek megtárgyalása
  13. Önkormányzat javára jelzálog, illetve elidegenítési  és terhelési tilalom bejegyzésének elutasítása
  Nyirádi Közös Önkormányzati hivatal dolgozóinak cafateria szabályzata
  Önkormányzati dolgozók cafateria szabályzata
  Óvoda dolgozóinak cafateria szabályzata
  Szociális Segítő Központ dolgozóinak cafateria szabályzata
  Konyha dolgozóinak cafateria szabályzata
  Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, működési szabályzat elfogadása
  2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv előkészítése
2017. április 28.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  4/2017.(V.5.)  önkormányzati rendelet a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól hatályos: 2017.05-08-tól
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  3. A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése
2017. május 15.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Pályázati hiánypótlás megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
2017. május 25.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Nyirád község 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása
  2. Bölcsőde fenntarthatósága
  3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
  Tételes közbeszerzési terv 2017. évre
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  2016. évi költségvetés módosítás mellékletei 
  5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
  5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
  Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának mellékletei
  6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
  6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet melléklete
  6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  7. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződések megtárgyalása
  8. 90 napon túli adótartozók listájának közzététele lehetőségének megtárgyalása
  9. Adóellenőrzés lefolytatásának megtárgyalása
  10. Tájékoztató a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről és adótartozókról 
  11. Tájékoztató a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről
  Vázlatterv ravatalozó
  Vázlatterv  ravatalozó
2017. május 25. 

Együttes Nyirád, Szőc

Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetési rendelete módosításának mellékletei
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának mellékletei
2017. június 19. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  Pályázati kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  EFOP pályázati felhívás
2017. július 7.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Temető tereprendezési munkálatai
2017. július 26.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztésére 
  Pályázati felhívás
  2. Konzorciumi megállapodás
2017. augusztus 10. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  2. Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megtárgyalása
  3. Településrendezéssel, településfejlesztéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
  4. Falunap
  5. TOP 3.1.1-16 pályázathoz elhelyezési vázlatterv készítettése
  6. Rendezvénysátor tárolása és bérbeadása
  7. Rendőrlakás átalakítási munkái
   8. Kimutatás a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer forintot elérő, 365 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókról
  9. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről
  10. Kürti Ferenc telekügye
  11. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
  12. TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatban való együttműködés 
  12. Medicopter Alapítvány támogatás kérése
  12. NEG Zrt. közvilágítási ajánlata
  12. Ajkai Mentőállomás támogatási kérelme
2017. augusztus 30. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet a temető használatáról és üzemeltetéséről
  9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet melléklete
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
  2. Pályázati kiírás
2017. szeptember 13. 

Együttes Nyirád, Szőc 

Meghívó
  1. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  1. Beszámoló mellékletei
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei
2017. szeptember 14.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves gazdálkodásáról
  1. Beszámoló mellékletei
  2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  2. Költségvetési rendelet módosításának mellékletei
  10/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.8.) rendelet módosításáról
  1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezet)
  1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet mellékletei 
  3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
  11/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
  4. A környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
  12/2017. (IX.15.) rendelete a környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
  6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról (egységes szerkezet)
  5. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
  Közvilágítás szerződés-tervezet
  Parkolási rendelet-tervezet
  13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete a parkolásról
2017. október 2.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Támogatási kérelem hiánypótlás benyújtásának megtárgyalása
2017. október 5.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről
  4. Parkoló rendelet módosításának megtárgyalása 
  14/2017. (X.6.)  önkormányzati rendelete a parkolásról szóló 13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet a parkolásról (egységes szerkezet)
  5. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
  15/2017. (X.6.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról
  9/2014. (XI.21.) rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
  6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása
2017. november 9. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1.Tájékoztató a konyha működéséről
  2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  16/2017. (XI.14.)önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és a cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településkép bejelentési eljárásról
  16/2017. (XI.14) önkormányzatai rendelet mellékletei
  3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ működéséről tájékoztatás, döntés kérése
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ tájékoztatója
  Falunap elszámolás
2017. november 14. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A beérkezett árajánlatok alapján a TOP 4.1-1-15 kódszámú Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében magvalósítandó Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen című projekt költségvetésének módosítása 
2017. november 23. 

Közmeghallgatás

Meghívó
  Jegyzőkönyv
2017. november 27. 

Közmeghallgatás

Meghívó
  Jegyzőkönyv
2017. december 14.  Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Nyirád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
  Közbeszerzési Szabályzat 
2017. december 22.  Meghívó
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása
  18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (egységes szerkezet)