Képviselő-testületi ülések

 

2015.

február 19.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Mozgássérültek működéséről tájékoztató
  2. Nyirád Községi Sportegyesület működéséről szóló beszámoló
  3. 2015. évi munka- és ülésterv
  4. A költségvetés módosítása
  5. Szociális rendelet-tervezet
  6. A polgármester szabadságának ütemezése
  7. Belső ellenőrzés
  7. Belső ellenőrzési jelentés

 

2015.

február 19.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
  A költségvetés táblázatai

 

2015.

március 23.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  1. napirendi ponthoz indokolás
  Indokolás táblázatai
  2. Óvodabővítési pályázat benyújtásának megtárgyalása
  Műszaki leírás
  Óvodabővítés földszinti alaprajz
  Az óvoda felszerelési tárgyai

 

2015.április 9. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  4. Tájékoztató a Nyirád, Dózsa György utca 2. szám alatti önkormányzati lakás jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban tett intézkedésekről
  5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
  4/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet melléklete
  6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletek felülvizsgálata
  Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye
  Megyei Önkormányzat állásfoglalása
  5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról
  7. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása
  6/2015. (IV.14.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról
  9/2014. (XI.21.) rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
  8. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
  19/2015. (IV.9.) határozata az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
  9. A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása
  10. A 2014-2019. éves időszakra szóló gazdasági program megtárgyalása
  2014-2019 éves időszakra szóló gazdasági programja
  11. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
  2014. évi költségvetés módosításának mellékletei
  Költségvetési beszámoló mellékletei
  Költségvetési beszámoló módosító mellékletei
  12. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
  2014. évi zárszámadás beszámoló mellékletei
  13. Az önkormányzati tulajdonú gépkocsi bérbeadási feltételeinek megtárgyalása

 

2015.április 29. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  Költségvetés módosítása
  7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
  7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
  1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet melléklete
  2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása
  8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
  8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
  3. Építési telek iránti kérelem megtárgyalása
  Ingatlanvagyon-értékelés a Nyirád, belterület 911/56 hrsz.-ú ingatlanról
  Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kérelme

 

2015. április 29.

Együttes ülés Nyirád – Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
   A költségvetés módosítása
   2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
  A zárszámadás

 

2015.május 28. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Településfejlesztési Bizottság létrehozása és az SZMSZ módosításának megtárgyalása
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
  4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása
  5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  6. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának megtárgyalása
   A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének egységes szerkezete
  Szociális Segítő Központ éves költségvetést érintő kérdések

 

2015. június 8. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

 

 2015. június 18. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlása

 

 2015. június 30. Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Szociális Segítő Központ által biztosított házi segítségnyújtás ellátási módjának megtárgyalása
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
  3. Építési telek iránti igény megtárgyalása
  4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása
  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 (hatályos)
  5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
  Pályázati Felhívás
  6. Támogatás kérés

 

2015.

augusztus 18.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  Telekigénylés
  Alkotmány utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat
  Hivatali tető felújítására árajánlat
  Szeptember 4. utca burkolatfelújítási munkáira árajánlat

 

2015.

szeptember 1.

Jegyzőkönyv
  Meghívó

 

2015.

szeptember 24.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról
  4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  9/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet melléklete
  1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  5. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
  10/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályairól
   6. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
   7. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására
   Pályázati Felhívás
  8. 2016-2030. évi beruházási -felújítási és pótlási terv
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 2. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 3. rész
  2016-2030 ivóvíz ágazat Beruházási és Felújítási -Pótlási terv formájában 4. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 5. rész
  Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 6. rész
  Nyirád Község Képviselő testületének határozata, DRV 7. rész
  Meghatalmazás, DRV 8. rész

 

2015.

szeptember 29.

 Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Helyi termelői piac üzemeltetésének megtárgyalása

 

2015.

október 29.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a Szociális Segítő Központ további működését érintő kérdések megtárgyalása
  Közszolgáltatási Szerződés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

 

2015.

november 26.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. napirendi ponthoz: A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
  Feladatellátási szerződéstervezet Szőc Község Önkormányzatával
  A Szociális Segítő Központ 2016. január 1-jétől hatályos alapító okirata
  Feladatellátási szerződés a házi segítségnyújtásról Szőc Község Önkormányzatával
  2. napirendi ponthoz: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
  3. napirendi ponthoz: Szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
  4. napirendi ponthoz: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Környezetvédelmi tárgyú rendelettervezet véleményezése
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
  5. napirendi ponthoz: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása

 

2015.

december 17.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításának megtárgyalása
  MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Hatályos: 2016.01.01.)

 

2015.

december 17.

Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és az intézmények működéséről
  2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról

 

 2015.

december 17.

Jegyzőkönyv
  Meghívó
  1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
   14/2015. (XII.18.) önkorm.rend. mellékletei
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2015. december 19.
  Az 1/2015. (II.23.) önkorm.rend. 2015. december 19-étől hatályos mellékletei
  2. Az SZMSZ 4. függeléke módosításának megtárgyalása (az önkormányzat kormányzati funkciói)
  Az SZMSZ módosított 4. függeléke
  3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről – Hatályos: 2016. január 1. – 2016. december 31.
  4. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

 

 2015.

december 30.

 

 

Jegyzőkönyv
2016. január 27. Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

2016. február 8.

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
   A közös hivatal költségvetésének mellékletei

 

 2016. február 8. Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

 2016. február 11. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
  Elfogadott munka- és ülésterv 2016
  2. Tájékoztató a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 2015. évi működéséről
  3. Nyirád KSE támogatás iránti kérelme
  3. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület 2015. évi működéséről
  4. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  5. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – Hatályos: 2016. február 16.
  1/2016. (II.15.) önkorm.rendelet mellékletei
  7. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás térítési díjak változtatására vonatkozó előterjesztésének megtárgyalása
  8. Térítésmentes átvételre felajánlott, nyirádi beépítetlen területek elfogadásának megtárgyalása
  8. Az ajándékba felajánlott ingatlanok elhelyezkedése Nyirád térképén
  9. Letelepedési támogatás feltételeinek megtárgyalása
  10. Erdei Eszter építési telek ügyének megtárgyalása
  11. Kiss Tamás és Szabó Zsanett építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
  12. Kovács Ferenc és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása
  14. Az SZMSZ függelékének módosítása
  SZMSZ-4-függelék-16-01-01
  14. A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, hatályos: 2016.01.01.)
  Önkormányzati dolgozók cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda dolgozóinak cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ dolgozóinak cafeteria szabályzata
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak cafeteria szabályzata

 

 2016. március 3. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
  3. Az önkormányzatnak ajándékba felajánlott ingatlan elfogadásának megtárgyalása
  4. A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása

 

 2016.

március 22.

 Meghívó
  Jegyzőkönyv

 

2016. április 7. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről
  2. A polgármester eskütétele
  3. Az új önkormányzati képviselő eskütétele
  4. Alpolgármester eskütétele
  5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
  6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
  8. A Búzavirág Nyugdíjas Klub működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
  9. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
  10. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Módosító rendelet

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet

  11. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása
  12. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja jóváhagyásának megtárgyalása
  13. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje jóváhagyásának megtárgyalása
  14. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendje jóváhagyásának megtárgyalása
  15. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása

SZMSZ 1. melléklete

  16. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
  17. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Tételes közbeszerzési terv

Az önkormányzat 2016. évi elfogadott közbeszerzési terve

  19. Építési telek megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása

Ingatlan értékbecslés

  Előterjesztés Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2016. április 8. napjától hatályos – alapít okirata

  Előterjesztés – a polgármester 2016. évi szabadságolásának ütemezése

 

2016. április 26. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés 1. – Együttműködési megállapodás tervezet
  Előterjesztés 2. – Fogorvosi feladatellátás
  Határozati javaslat az óvoda alapító okiratának módosítására

 

2016. május 19. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  1. Rendőrségi beszámoló a közbiztonságról
   2. Önkormányzati bérlakás felújítása
   3. A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések
   4. A 2015. évi költségvetés módosítása
   4. 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
  4. 4/2016. (V.23.) rend. mellékletei
  5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója
  5. 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
   5. 5/2016. (V.25.) önkormányzati rend. mellékletei (zárszámadás)
  6. Környezetvédelmi rendelet módosítása
  6. 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkorm.rend. módosításáról
  6. 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
  7. A gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  8. Az óvoda alapító okiratának módosítása
  9. Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás
  9. Határozati javaslatok
  9. Pályázati kiírás az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására
  10. Térségi együttműködés – megújuló energia
  11. Nyirádi testépítők támogatása
  12. A Kék Cinke Alapítvány támogatása
  13. Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
  14. A központi orvosi ügyelet támogatása
  14. A háziorvosi ügyelethez kapcsolódó hozzájárulás iránti kérelem
  15. Kérelem ingatlan értékesítésével kapcsolatban
2016. július 20. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
  2. A Nyirád, 104 hrsz-ú (Dózsa Gy. u. 61/A) ingatlan értékesítésének megtárgyalása  
  2. Napirendi pont melléklete ingatlanvagyon-értékelés  
  3. Földterület vásárlási szándék megtárgyalása  
  3. Napirendi pont mellékletei  
  4. Pályázati kiírás módosítása, melynek tárgya a a nyirádi civil szervezetek támogatása  
  Módosított pályázati kiírás  
 2016. augusztus 11. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
 2016. augusztus 30.   Meghívó  
   Jegyzőkönyv  
   2. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázat benyújtásának megtárgyalása  
   3. Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása  
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása  
  7/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  
   7/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelet mellékletei  
   5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016. I. féléves gazdálkodásáról  
  6. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  7. A közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása  
  9. Rendkívüli időjárási körülmények miatti elöntéssel kapcsolatos megoldások megtervezésének megtárgyalása  
  10. A konyhán feltárt felesleges árukészlet hasznosításának megtárgyalása  
  11. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda csoportlétszám emelésének megtárgyalása  
  12. SZMSZ 4. függeléke (kormányzati funkciók) módosításának megtárgyalása  
  13. A polgármester részére jubileumi jutalom megállapítása  
  14. A falunap megrendezése  
  15. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra  
2016. október 10.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettséghez kapcsolódóan  
2016. október 20.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A temető üzemeltetői feladataihoz történő hozzájárulás megtárgyalása  
  2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítása
 
2016. november 24.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
  2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
  3. A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása  
  4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
  5. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása  
  6. A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása  
  7. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása  
  8. Feckel Róbert és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása  
2016. november 24. 

Együttes ülés Nyirád, Szőc

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata  
2016. december 12.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  3. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet a civil szervezetnek nyújtható önkormányzati támogatásokról   
  4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  14/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet a Nyirádi közös önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről  
  5. Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljainak megvalósítása  
  6. A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület támogatás iránti pályázatainak megtárgyalása  
  7. Nyirád község településrendezési eszközeinek módosítása  
  8. Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása  
2016. december 12. 

Közmeghallgatás

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2017. január 19.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2017. február 7.

Együttes Nyirád, Szőc

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása   
  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési táblái  
2017. február 23.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A képviselő-testület 2017. ülés- és munkatervének megtárgyalása  
  2. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásra  
  3. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása  
  4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása  
  5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása  
  6. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása  
  A költségvetés táblázatai  
  1/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről   
  1/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet mellékletei  
  7. Településrendezési eszközök módosításáról szóló rendelet megtárgyalása  
  18/2005.(XI.18.)  rendelete Nyirád Község Településrendezési Terve Helyi Építési Szabályzat valamint Szabályozási Terv hatályos: 2017.03.11-től  
  8. Az egészségügyi ellátásokról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
  3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről   
  9. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződésének megtárgyalása  
2017. március 23.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről  
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
  3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  
  4. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása  
  5.A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása  
  6. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai programja jóváhagyásának megtárgyalása  
  7. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása  
  8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása  
  10. A 201/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása  
  11. Önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének átgondolása a 2017. évi költségvetés tükrében   
  12. Bölcsődei ellátások megoldási lehetőségeinek megtárgyalása  
  13. Önkormányzat javára jelzálog, illetve elidegenítési  és terhelési tilalom bejegyzésének elutasítása  
  Nyirádi Közös Önkormányzati hivatal dolgozóinak cafateria szabályzata  
  Önkormányzati dolgozók cafateria szabályzata  
  Óvoda dolgozóinak cafateria szabályzata  
  Szociális Segítő Központ dolgozóinak cafateria szabályzata  
  Konyha dolgozóinak cafateria szabályzata  
  Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, működési szabályzat elfogadása  
  2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv előkészítése  
2017. április 28.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  4/2017.(V.5.)  önkormányzati rendelet a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól hatályos: 2017.05-08-tól  
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
  3. A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése  
2017. május 15.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázati hiánypótlás megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
2017. május 25.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád község 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása  
  2. Bölcsőde fenntarthatósága  
  3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  
  Tételes közbeszerzési terv 2017. évre  
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása  
  2016. évi költségvetés módosítás mellékletei   
  5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről   
  5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása  
  Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának mellékletei  
  6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról  
  6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet melléklete  
  6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése  
  7. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződések megtárgyalása  
  8. 90 napon túli adótartozók listájának közzététele lehetőségének megtárgyalása  
  9. Adóellenőrzés lefolytatásának megtárgyalása  
  10. Tájékoztató a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről és adótartozókról   
  11. Tájékoztató a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről  
  Vázlatterv ravatalozó  
  Vázlatterv  ravatalozó  
2017. május 25. 

Együttes Nyirád, Szőc

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetési rendelete módosításának mellékletei  
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának mellékletei  
2017. június 19. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  
  Pályázati kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  
  EFOP pályázati felhívás  
2017. július 7.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Temető tereprendezési munkálatai  
2017. július 26.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztésére   
  Pályázati felhívás  
  2. Konzorciumi megállapodás  
2017. augusztus 10. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  2. Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megtárgyalása  
  3. Településrendezéssel, településfejlesztéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása  
  4. Falunap  
  5. TOP 3.1.1-16 pályázathoz elhelyezési vázlatterv  
  6. Rendezvénysátor tárolása és bérbeadása  
  7. Rendőrlakás átalakítási munkái  
   8. Kimutatás a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer forintot elérő, 365 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókról  
  9. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről  
  10. Kürti Ferenc telekügye  
  11. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra  
  12. TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázatban való együttműködés   
  12. Medicopter Alapítvány támogatás kérése  
  12. NEG Zrt. közvilágítási ajánlata  
  12. Ajkai Mentőállomás támogatási kérelme  
2017. augusztus 30. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
  9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet a temető használatáról és üzemeltetéséről  
  9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet melléklete  
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására  
  2. Pályázati kiírás  
2017. szeptember 13. 

Együttes Nyirád, Szőc 

Meghívó  
  1. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  
  1. Beszámoló mellékletei  
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása  
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei  
2017. szeptember 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves gazdálkodásáról  
  1. Beszámoló mellékletei  
  2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása  
  2. Költségvetési rendelet módosításának mellékletei  
  10/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.8.) rendelet módosításáról  
  1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezet)  
  1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet mellékletei   
  3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása  
  11/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról   
  4. A környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
  12/2017. (IX.15.) rendelete a környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, a közterületek használatáról és az állattartásról (egységes szerkezet)  
  5. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása   
  Közvilágítás szerződés-tervezet  
  Parkolási rendelet-tervezet  
  13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete a parkolásról  
2017. október 2.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Támogatási kérelem hiánypótlás benyújtásának megtárgyalása  
2017. október 5.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről  
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
  3. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről  
  4. Parkoló rendelet módosításának megtárgyalása   
  14/2017. (X.6.)  önkormányzati rendelete a parkolásról szóló 13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelet a parkolásról (egységes szerkezet)  
  5. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
  15/2017. (X.6.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról  
  9/2014. (XI.21.) rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról  
  6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása  
2017. november 9. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1.Tájékoztató a konyha működéséről  
  2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
  16/2017. (XI.14.)önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és a cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településkép bejelentési eljárásról  
  16/2017. (XI.14) önkormányzatai rendelet mellékletei  
  3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása  
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ működéséről tájékoztatás, döntés kérése  
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ tájékoztatója  
  Falunap elszámolás  
2017. november 14. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A beérkezett árajánlatok alapján a TOP 4.1-1-15 kódszámú Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében magvalósítandó Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen című projekt költségvetésének módosítása   
2017. november 23. 

Közmeghallgatás

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2017. november 27. 

Közmeghallgatás

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  Tájékoztató a község környezeti állapotáról   
2017. december 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása  
  Közbeszerzési Szabályzat   
2017. december 22.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
  18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet (egységes szerkezet)  
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  19/2017. (XII.29,) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről  
  3. Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése  
  4 . Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása  
  5. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről   
  Nyirádi Nyitnikék Óvoda kérleme  
2017. december 29. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád község közigazgatási területét érintő Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása  
  Nyirád TAK elfogadásra  
  Nyirád Község Településképi Arculati Kézikönyve  
  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság véleményezése  
  Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája véleményezése   
2018. február 14. 

Együttes Nyirád, Szőc

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési táblái   
2018. február 15.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezetének megtárgyalása  
  1. Kötelező felvétel biztosító általános iskolák körzethatár tervezetének megtárgyalása előterjesztés   
  2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása   
  2. Az önkormányzat 2018. évi  költségvetési rendeletének táblái előterjesztés  
  1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  
  1/2018. II.26.) önkormányzati rendelet mellékletei  
  3. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokra  
  Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásra elfogadott  
  4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria Szabályzat tervezete  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria Szabályzata elfogadott  
  5. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve   
  Az önkormányzat 2018.évi közbeszerzési terve elfogadott  
  6. A képviselő-testület 2018. évi munka- és üléstervének megtárgyalása  
  A képviselő-testület 2018. évi munka- és ülésterve elfogadott  
  7. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása  
  8. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda csoportlétszám emelésének megtárgyalása  
  9. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása  
  2/2018. (XII.26.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről   
  2/2018. (XII.26.) önkormányzati rendelet mellékletei  
  Medicopter Alapítvány kérelme  
  Nyirádi Testépítő Klub kérelme  
  Nyirádi Községi Sportegyesület kérelme  
  Hoffmann Raicing Team támogatási kérelme  
2018. március 5.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1.Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-0008 azonosítószámú projekt nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás   
  Közbeszerzési ütemterv  
  Közbeszerzési dokumentumok  
  2. A 2018/2019. nevelési  évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének megtárgyalása  
  Óvodai beiratkozás 2018.   
  3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
2018. április 5.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről   
  2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról   
  3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása   
  4. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása   
  3/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete a közoktatás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. ( III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól  
  Ajkai Mentőállomás támogatási kérelme  
  Avar Ajka Kft. 2018. évi lomtalanítási értesítője   
  Ferencsik István kérelme  
2018. április 6. Együttes Nyirád, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása   
  Módosító okirat elfogadott  
  Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva   
     
2018. április 11.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  Bölcsőde létesítése Nyirád településen a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-0008 azonosítószámú projekt nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása   
  Bölcsőde létesítése Nyirád településen a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-0008 azonosítószámú projekt  ajánlattételi felhívás tervezet  
  Közbeszerzési terv   
  Közbeszerzési dokumentumok  
2018. április 24.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására   
  Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás 2018.   
  2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra   
  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati kiírás   
  3. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírása   
  Törvényességi felhívásról tájékoztatás  
2018. május 15.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Bölcsőde létesítése Nyirád településen a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-0008-azonosítószámú projekt keretén belül II. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása   
  2. Sportpálya használatba adásának megtárgyalása   
  Használatba adási szerződés aláírt   
2018. május 30. Együttes Nyirád, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása   
  Zárszámadás mellékletei   
2018. május 31.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása   
  2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása   
  4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról  
  3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok átfogó értékelése  
  4. Nyirád Községi Sportegyesület közüzemi díjai átvállalásának megtárgyalása  
  A Nyirád Községi Sportegyesülete kérelme  
  A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása  
2018. július 19.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezetői állás elbírálása   
  2. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása   
  3. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai programja jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai programja elfogadott  
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szolgáltatási rendje jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ szolgáltatási rendje elfogadott  
  5. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadott  
  6. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása   
  7. Megbízási szerződés kötése a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rend kialakítására (Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat GDPR alapján)  
  8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása   
  2018. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei  
  5/2018. (VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezet)  
  1/2018. (II.26.)  2018. évi költségvetési rendelet mellékletei   
2018. augusztus 14. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 4. számú függelék módosításának megtárgyalása   
  9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról   
  2. Víziközmű szolgáltatás 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  
2018. augusztus 23. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Konyha üzemeltetésének átadása   
  Konyha bérleti szerződés tervezet  
  Konyha szolgáltatási szerződés tervezet  
  Nyirádi Nyitnikék Óvoda csoportlétszám emelésének megtárgyalása  
  Pályázat kiírása a Szociális Segítő Központ intézményvezetői feladatainak ellátása  
2018. szeptember 12. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat kiírásának módosítása a Szociális Segítő Központ intézményvezetői feladatainak ellátására  
2018. október 18.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő.testületi határozatok végrehajtásáról  
  2. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről   
  3. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése  
   Véleménykérés  
  4. A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt-vel kötött enegriahatékonysági szerződés módosításának megtárgyalása  
  Közvilágítás bővítés ajánlat  
  5. Szabó Tamás és felesége Nyirád, Sport u. 5. alatti lakosok építése telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása   
2018. november 22.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Bölcsőde építése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-1.5-VE1–2016-0008 azonosítószámú projekt hiánypótlása  
2018. november 29.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Szociális Segítő Központ intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása  
  Szakértői Bizottsági vélemény  
  2. Pályázat kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására  
  3. Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezet  
  Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadott  
  4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása  
  6/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról  
  6/2018. (XII.5.) önkormányztai rendelet melléklete  
  5. A helyi közművelődésől szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről  
  6. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  8/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről  
  Testvér-települési kapcsolat kiépítésének megtárgyalása  
2018. november 29. közmeghallgatás Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  Tájékoztató a község környezeti állapotáról  
2018. december 17.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosításának megtárgyalása   
  Módosító okirat  
  2. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása  
2019. január 23.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra  
  2. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására  
  Elfogadott pályázati kiírás  
  3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása  
  Véleménykérés  
  4. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása  
  Térítési díjakról tájékoztató  
  1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól  
2019. február 13. Együttes Nyirád, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés-tervezete  
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése elfogadott  
  2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításának megtárgyalása   
  Módosító okirat tervezet  
  Alapító okirat tervezet   
2019. február 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. tervezet  
  Nyirádi Segítő Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. elfogadott  
  Bölcsőde Szakmai Programtervezet  
  Bölcsőde Szakmai Program elfogadott  
  Bölcsődei Felvételi Szabályzat  tervezet  
  Bölcsődei Felvételi Szabályzat elfogadott  
  Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzat tervezet  
  Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzat elfogadott  
  Bölcsőde Házirend tervezet  
  Bölcsőde Házirend elfogadott  
  Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Program tervezet  
  Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Program elfogadott  
  2. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzata 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  Nyirád Község Önkormányzata 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (egységes szerkezet)  
  3. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzat 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról   
  Nyirád Község Önkormányzata 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról (egységes szerkezet)  
  4. A képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervének megtárgyalása  
  A képviselő-testület  2019. évi munka- és ülésterve elfogadott   
  5. A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása   
  6. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzata 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati  támogatásról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  Nyirád Község Önkormányzata 2/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásról   
  7. Nyirád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének tervezete  
  Nyirád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet mellékletei tervezet   
  Nyirád Község Önkormányzata 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről   
  Nyirád Község Önkormányzata 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének mellékletei   
  8. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásra  
  Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására-elfogadott  
  9. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása  
  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata (elfogadott)   
  10. Az önkormányzat saját tartalék terhére történő felújításainak és beruházásainak terve   
  11. Részben TAO támogatásból finanszírozott fűnyíró traktor megvásárlásának ügye   
2019. február 28.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Kulturális munkatárs kinevezése   
2019. március 13.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről   
  2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról   
  3. Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  
  4. A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és a bölcsődei felvétel rendjének megtárgyalása  
  Közlemény a 2019/2020. tanévi óvodai beiratkozások idejéről és módjáról, a bölcsődei felvételről   
  5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz elszállítására  
  Pályázati kiírás nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására  
  6. Közvilágítás korszerűsítésére a NEG Zrt-vel kötött szerződés felbontása és az ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel változatlan formában való újrakötésének megtárgyalása   
  7. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  Nyirád Község Önkormányzata 6/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról   
  8. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat keretében lakhatási célú támogatásról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása   
  7/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról   
  9. EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat keretében tanulmányi ösztöndíjprogramról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  Nyirád Község önkormányzata 8/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete „Nyirádon dolgozni jó!” ösztöndíjprogramról   
  10. Magyar Falu Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat projektmenedzser feladatokkal történő megbízása   
  Ajkai Mentőállomás kérelme  
  Civil szervezeti pályázatok elbírálása  
2019. április 11. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása   
  2. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása   
  Éves jelzőrendszeri intézkedési terv  
  Összegzés gyermekvédelmi tanácskozásról   
  3. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása  
  4. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  9/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete   
  9/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól   
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete   
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete   
  5. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti identitástudat erősítése” címmel kiírt pályázati felhívásra    
  5. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete (8454 Nyirád, Alkotmány u. 26.) által benyújtott pályázat elbírálása   
  5. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó projekt megvalósítására vonatkozó felhatalmazás megtárgyalása   
2019. május 21. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására   
  Pályázati kiírás 2019. önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására   
2019. május 28. Együttes Nyirád, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosításának elfogadása   
  A Nyirádi KÖH költségvetés módosítás mellékletei   
  2. Beszámoló a Nyirádi Közös önkormányzati hivatal 2018. éves  gazdálkodásáról   
  2018. éves beszámoló mellékletei   
2019. május 30.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása   
  Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás mellékletei (tervezet)   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelte az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II:26.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet mellékletei   
  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetésének mellékletei   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda  2018. évi költségvetésének módosítása   
  Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetésének módosításának mellékletei   
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetésnek módosítása    
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetésének módosításának mellékletei   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről   
  1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet mellékletei   
  2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása   
  Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló mellékletei   
  Feljegyzés az önkormányzat 2018. évi beszámolójához   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásáról   
  Zárszámadás mellékletei   
  3. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda (8454 Nyirád, Széchenyi u. 36.) átszervezése   
  4. A bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának megválasztása   
  5. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról   
  7. Németh Roland és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása   
2019. június 12. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosító számú „Fenntartó települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” című projekttel kapcsolatos egyedi elbírálási kérelem benyújtása   
  2. A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása  
2019. július 18.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.( VII.30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.21.) rendelete a képviselő-testület  szervezeti   
  2. Németh Roland és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása   
  3. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosításának megtárgyalása   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda módosító okirata   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okirata módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva   
2019. augusztus 29.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.26.) rendelet módosításának megtárgyalása   
  2. Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  
  3. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
  4. Nyirád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása   
2019. október 2.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása és döntés az eljárás megindításáról  
  Ajánlattételi felhívás   
  Közbeszerzési Terv elfogadott  
  2. A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirat módosítása  
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okirata (egységes szerkezet)  
  3. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja jóváhagyásának megtárgyalása   
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja (jóváhagyott)  
  4. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata (elfogadott)  
  5. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Szakmai Programja jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Szakmai Programja (elfogadott)  
  6. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Felvételi Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Felvételi Szabályzata   
  7. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység ÉrdekképviseletI Fórum Működési Szabályzata (elfogadott)  
  8. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység 8-napirend- eloterj-Nyirád_Bölcsőde_Házirendje jóváhagyásának megtárgyalása  
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Házirendje (elfogadott)  
  9. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása   
  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egység Szervezeti és Működési Szabályzata (elfogadott)   
  10. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása  
  14/2019. (X.15.) önkormányzati rendelet a a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról   
  2/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezet)  
  11. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása   
  Véleménykérés iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban   
  12. Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása   
2019. október 29.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a a választás eredménynéről   
  5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása   
  6. Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
  9. Nyirád község Önkormányzatának Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.21.) rendelet felülvizsgálatnak megtárgyalása   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  9/2014.(XI.21.) rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról  
2019. november 14.  Együttes Nyirád, Szőc  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2019. november 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása   
  2. Nyirád település tulajdonában lévő DRV_V_205 ivóvíz rendszer  és DRV_S_203 szennyvízrendszer teljes körű folyamatos és szakszerű üzemeletetése tárgyában létrejött üzemeletetési szerződések módosítása   
  Nyirád település tulajdonában lévő DRV_V_205 ivóvíz rendszer teljes körű folyamatos és szakszerű üzemeletetése tárgyában létrejött üzemeltetési szerződés módosítása  
  Nyirád település  tulajdonában lévő DRV_S_203 szennyvízrendszer teljes körű folyamatos és szakszerű üzemeletetése tárgyában létrejött üzemeltetési szerződés módosítása  
  3. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.21.) rendelet 4. függelék módosításának elfogadása   
  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(XI.21.) rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról  
2019. december 9.  Együttes Nyirád, Szőc  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához történő csatlakozással kapcsolatos döntések meghozatalának megtárgyalása   
  Megállapodás a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal átalakításáról és fenntartásáról   
  Alapító Okirat  
2019. december 12.  közmeghallgatás Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2019. december 12.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről   
  2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi ülések végrehajtásáról   
  3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása   
  16/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról   
  4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása  
  17/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről   
  5. A közoktatás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megtárgyalása   
  3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól  
  6. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása   
2020. január 20.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. Körzeti megbízott kinevezésének támogatása   
  3. A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosításának megtárgyalása  
  4. A Magyar Falu Program keretében pályázati célok meghatározása  
2020. február 13.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
  1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása   
  2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása   
  1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről   
  3  A képviselő-testület 2020.évi  munka- és üléstervének megtárgyalása   
  A képviselő-testület 2020. évi munka- és ülésterve   
  4. A polgármester szabadságának ütemezése  
  5. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának jóváhagyása  
  Közszolgálati Szabályzat  
  6. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható támogatásokra  
  7. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár.tervezetének véleményezése   
  8. belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása   
  9. Hősök ligeténél emléktábla elhelyezése   
  10. Döntés a TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretében a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról, és a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról  
2020. március 12 Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020.június 30. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. július 28. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. augusztus 27.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. október 1. közmeghallgatás  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. október 1.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. október 15.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2020. november 3.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2021. augusztus 26. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2021. október 12. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2021. november 25. 

közmeghallgatás

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2021. november 25. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2021. december 15.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. január 26.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. február 15. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. február 24. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. március 23.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. április 21.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. május 26.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. június 30.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. augusztus 23. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. szeptember 1.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. október 6.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
 2022. november 3. 

közmeghallgatás

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. november 3.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. november 29.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2022. december 15. Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. január 24.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. január 30. 

Együttes Nyirád, Halimba, Szőc

Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. január 31.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. február 16. Együttes Nyirád, Halimba, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. február 16.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. március 14. Együttes Nyirád, Halimba, Szőc Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. március 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. március 30.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. május 30.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. augusztus 7.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. augusztus 14.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. szeptember 8.     
  Jegyzőkönyv  
2023. október 5.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. november 9. közmeghallgatás  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. november 9.  Meghívó  
  Jegyzőkönyv  
2023. november 29.    
2023. december 14.  Meghívó  
     
2024. március 7.
Közmeghallgatás
Meghívó