Településünk címere

NYIRÁD KÖZSÉG CÍMERE ÉS ZÁSZLAJA


260436_193231684161864_610480578_nBauxit-vörössel és fehérrel hasított háromszögű pajzs. Bal oldali mezejében bauxit-vörös színű alapon Erzsébet királyné fehér színű, lebegő mellszobra.

A jo
bb oldali mező alsó harmadán kék színű vízgyűjtőmedence húzódik, e fölött zöld színű, hármas domb áll, melyeket fehér alapon, nap-sárga színű kettős kereszt véd.

1937-ben nyitották meg Nyirád község határában az első bauxitbányát, mely gyökeresen átrendezte az itt élők életkörülményeit. A mezőgazdaságból – a bányászati tevékenység bővülésével – egyre többen vállaltak munkát a bányánál, s kezdett kialakulni az ipari munkásság. A II. világháborút követően indult újra, illetve folytatódott nagyobb volumenű bányászat, s fokozatosan a férfi munkaerő több, mint 50 %-át foglalkoztatta a bányavállalat.
A bal oldali mező bauxit-vörös színű alapja a bauxitbányászatra utal.

1898. szeptember 10-én Erzsébet királyné oktalan merénylet áldozata lett. Az egykor Zala vármegyéhez tartozó Nyirád község nagy tisztelője volt a királynénak. Nyolc hónappal a tragikus esemény után a községben emlékének tisztelettel adózva, a róla elnevezett liget közepén – Magyarországon először – felavatták ércből készült mellszobrát. A szobor leleplezésére, a liget megnyitására 1899. május 21-én – pünkösd másnapján – került sor szép ünnepség keretében, 3000 résztvevő jelenlétében.
A szobor az árnyas fák alatt átvészelte a II. világháborút követő szoborpusztításokat és jelenleg is eredeti helyén áll.
A Zala megyeiek úgy tartották, mivel Erzsébet királyné annak idején elsőként fejezte ki részvétét a megye nagy szülöttjének, Deák Ferencnek a ravatalánál, ezért méltó, ha a szeretett királyné az első emlékművet éppen Zala megyétől kapja. A nyirádiak a mai napig őriznek egy legendát a királyné ottani tartózkodásáról, mely úgy szól, hogy Erzsébet Budapestről Keszthelyre utazása során megpihent Nyirád északkeleti határában, és az ottani forrás vizéből enyhítette szomját. Ennek a feltételezett helynek a közelében állították fel az emlékművet és itt létesítettek Erzsébet-ligetet. Az a forrás, amelyből állítólag a királyné ivott, ma is az Erzsébet-forrás nevet viseli.
Az elmúlt évtizedekben, a II. világháborút követően nem volt szokás egy királyi család tagjáról megemlékezni. A 90-es évek elejétől – a rendszerváltozással és az önkormányzatisággal egy időben – községünkben ismét ráirányult a figyelem Erzsébet királyné szobrára és az azt körülvevő ligetre. Az önkormányzat a szobor tönkrement alapzatát kicseréltette, a szobrot felújíttatta, környékét községi összefogással rendbe hozta.
Erzsébet királyné emlékére, a községben álló szoborra utalva került a fehér színű mellszobor a címer bal oldali mezejébe.

A település alatt elhelyezkedő nyílt karsztban található a Dunántúl egyik legnagyobb vízbázisa. Innen látják el jó minőségű karsztvízzel a településeket Pápától Kaposvárig, Sümegtől Veszprémig, valamint a Balaton északi partjának jelentős többségét.
A címer jobb oldali mezejének alsó harmadán jelzett kék színű vízgyűjtő medence erre a vízbázisra utal.

Nyirád az Agártető észak-nyugati nyúlványának tövében, a Kisbakony és Deákhegy lábaihoz simuló lankás területen települt község. A nagykiterjedésű községhatár széleit csaknem minden oldalon erdők határolják.
A zöld színű hármas domb a Bakony-alja lankás, erdős képét idézi.

Az 1778-ban megtartott népszámlálás alkalmával jegyezték fel először, hogy a falu valamennyi lakója katolikus. 1274-ben községünknek már saját kápolnája volt, melyet Mindenszentek tiszteletére szenteltek fel. A települést ma is szinte teljes egészében római katolikus vallású emberek lakják.
A jobb oldali mezőben látható kettős kereszt a katolikus hitre utal.

web_zaszloNYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ZÁSZLAJA
1. A zászlólap 2 : 3 oldalarányú fekvő téglalap. Színe világoskék, széleit nemzeti színű szalag fogja körbe. A zászlót a község címere díszíti tengelyével a rúdhoz közelebb eső harmadához képzelt osztóvonalon.
2. A település dísz-zászlaját az 1. pontban leírtaknak megfelelően, szabadon lebegő sarkain aranyszínű bojttal, aranyszínű zászlórúddal, fémes kék csúcsdísszel készítették el.
3. A település dísz-zászlaja a Polgármesteri Hivatal dísztermében került elhelyezésre.